מערכות עצמאיות לשימושים שונים לאספקת חשמל למקומות מבודדים. המערכות פותרות בעיות תשתית לאתרים מרוחקים ומספקות חשמל רציף ליישומי תקשורת, בטחון והתיישבות מבודדת. בשילוב מספר מקורות אנרגיה, מערכות היברידיות מספקות חשמל יציב ואמין גם בתנאי מזג אויר ולוגיסטיקה קשים.