אורמת

פרויקט: מערכת סולארית בהספק 1.25 מגוואט בהסדר מונה נטו

סקטור: תעשיה

שנה:2016

תיאור הפרויקט:

מערכת הפרוסה על 6 גגות בשטח כולל של 15,000 מ"ר.

ההתקנה כללה החלפת גג בשטח של  4,000 מ"ר

תחומי פעילות