25/11/18

סולארפאוור תתקין מערכות סולאריות בטכנולוגיית PV בבסיסי צה"ל